Partners

Samen zorgen. Wat we doen is in het belang van de maatschappij.

MyParents werkt met een divers netwerk van dienstverleners en specialisten. Een netwerk dat door nieuwe Care Consultants steeds groter wordt en we samen steeds meer en specifiekere zorg kunnen bieden. Ik werk ook nauw samen met instellingen en bedrijven om de voor- en nazorg voor patiënten te verbeteren. Zo heeft u altijd precies die hulp die nodig is.

 

  

 

 

MyParents is tot stand gekomen in samenwerking met: