Regelgeving

Het gaat de verkeerde kant op

Een persoonsgebonden budget is een bedrag van de overheid waarmee u tot 2012 zelf zorg, begeleiding en hulp kon inkopen. Het PGB bood veel voordelen. U koos hulpverleners met wie het klikt, blijft baas in eigen huis en maakt zelf afspraken op tijden dat het u uitkomt. Kortom, u blijft uw eigen leven leiden in uw eigen huis. Precies waar ik voor sta. Dit is helaas drastisch veranderd.

De toegang tot het persoonsgebonden budget is vanaf dit jaar beperkt. Alleen mensen die opgenomen worden krijgen een PGB. Dit is besloten omdat het PGB in de toekomst anders niet meer betaalbaar is. Sinds 2002 zijn de PGB-uitgaven gemiddeld jaarlijks met 23% gestegen: van € 414 miljoen naar € 2,2 miljard in 2010. Het aantal PGB’ers is in 10 jaar vertienvoudigd, van 13.000 naar 130.000.

Hier komt u wel voor in aanmerking

Mensen die zich nu inschrijven met een indicatie ‘zorg zonder verblijf’ zijn vanaf 2012 aangewezen op zorg in natura. Dit is zorg die het zorgkantoor voor de cliënt regelt. Zorgkantoren zijn in het leven geroepen door de gezamenlijke zorgverzekeraars. De AWBZ-zorg is regionaal georganiseerd. Nederland is hiervoor onderverdeeld in regio’s. Per regio voert een zorgkantoor namens alle zorgverzekeraars de AWBZ uit.

De regelgeving blijft erg onduidelijk, mede door de nieuwe verkiezingen dit jaar. Het nieuwe kabinet gaat beslissen over het PGB. Het is verstandig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor welke hulp u precies in aanmerking komt.

 Hulp bij inschrijving

MyParents helpt bij het inschrijven voor een persoonlijk verzorgingsplan en bij de bemiddeling bij uw zorgverzekeraar. Want net als bij belasting teruggave zijn er vele regels waar u als leek wellicht niet aan denkt, maar wel flink van kan profiteren.

Kijk voor meer info op:

 Wanneer en hoe komt u in aanmerking voor Persoon Gebonden budget?

Nieuwe wetgeving PGB

Tot wanneer kan je PGB aanvragen?